Privatlivspolitik

Dataansvarlige er Mettemaje Hansen: kontaktmettemaje@gmail.com

Ret & Formål:

Jeg bruger dine data til at indentificere dig samt til at sikre god faglig kvalitet i undersøgelsen og behandlingen af dit smerte- eller bevægelsesproblem.

Type af data:

1. Ved undersøgelse og behandling gemmer jeg disse typer af data om dig:

  • Almindelige persondata som navn, addresse og tlf.nr.
  • Din mail addresse
  • I mange (men ikke alle) tilfælde dit cpr.nr
  • Visse helbredsoplysninger – der iflg. persondataforordningen klassificeres som særligt følsomme data.

Jeg bruger ovenstående data til at give dig bedst mulig hjælp, rådgivning og behandling samt til administration af dit kundeforhold til mig. Dine data indføres bl.a. i din journal, som jeg som autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre. Du kan læse mere om autorisationsloven HER.

2. Hvis du skriver dig op til mit nyhedsbrev gemmer jeg disse data om dig:

  • Navn
  • Mail addresse

Samtykke

Jeg indhenter dit samtykke til opbevaring af ovenstående data. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig på kontaktmettemaje@gmail.com

Opbevaring og deling af dine data

Jeg opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Ifølge sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. Se nærmere i sundhedslovens kap. 9 HER.

De oplysninger jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.

Sletning af dine data:

1. Hvis du har modtaget behandlingsydelser fra mig, skal din journal opbevares i 5 år ifølge  journalbekendtgørelsen. Du kan til enhver tid bede om en kopi af journalen.

Ret til indsigt i dine data:

Du har ret til at få indsigt i de data, som jeg opbevarer om dig. Ret henvendelse til dataansvarlige Mettemaje Hansen, kontaktmettemaje@gmail.com.

Databeskyttelse:

Jeg sælger ikke dine oplysninger til tredje part, og jeg passer godt på dem.

Ret til at klage:

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du finder datatilsynets oplysninger HER.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder kontaktoplysninger HER.

Dataansvarlige Mettemaje Hansen er den eneste i virksomheden, der har adgang til ovenstående data. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Mettemaje på kontaktmettemaje@gmail.com.